x تبلیغات
ادیب

ادیب

سه قانون درباره زوج درمانی شناختی رفتاری Meant To Be Broken

 

كار من بسيار استرس زاست! إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک. بطور مثال ميگويد: مصرف مواد مخدر يا الكل باعث شد چنين كاري از من سر بزند! برای مثال بازماندگان خشونت شریک جنسی ممکن است علائمی شبیه اختلالات شخصیتی داشته باشند. تشخیص خشونت خانگی در ابتدا ممکن است آسان نباشد. مطالب ابتدا در فصلنامه منتشر میشوند و سپس بخشی از آنها بهمرور در شبکههای اجتماعی و سایت قرار میگیرند، بنابراین یکی از مزیتهای خرید فصلنامه دسترسی سریعتر به مطالب است. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش زوج درمانی شناختی-رفتاری داتیلیو قرار گرفت ولی گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. گاهی تنها با چند جلسه مشاوره خانواده این مشکل رفع شده ولی گاهی لازم است دارو درمانی نیز آغاز شود. بنابراین با عنایت به معنی دارشدن فرضیه های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که در این پژوهش، زوج درمانی شناختی- رفتاری توانسته است موجب کاهش تعارضات زناشویی وافزایش کنترل رفتار خانواده در زوجین شهر تهران گردد.

زوج درمانی گلاسر چیست؟ جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده همه زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی منطقه غرب تهران در سال 1398 بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 45 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه زوج درمانی شناختی رفتاری، زوج درمانی پذیرش و تعهد و گروه گواه گمارش شدند. با توجه به اصول رفتاری، رویکرد قوی CBTC با سنجش مشکل اصلی و وابستههای حمایتی آن آغاز میشود و به میزانی که مداخلات صورت میگیرد رفتارهای هدف و رفتارهای اصلاح شده ظاهر میشوند. ایرادات واردشده به آن از سوی برخی مجلسیها کم نبود، اما با تمام این تفاسیر، همین را هم میشود به فال نیک گرفت و یک گام رو به جلو برشمارد. بقا شامل تمام کارهایی است که افراد برای زنده ماندن خود انجام می دهند. پس این مقالات تمام واقعیات موجود در این زمینه در کشور نیست. با توجه به اینکه قتلهای ناموسی اخیر در کشور طی مدت سه ماهه نخست سال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش معنیداری نشان داده است، قتلهای خانوادگی در ردیف اول جرمهای کشور قرار گرفته و برآورد میشود در صورت وقوع روزانه حداقل هشت قتل در ایران، تداوم وضعیت موجود میتواند قتلهای ناموسی در کشور را از ۴۵۰ مورد در سال به ۲۷۳۶ مورد در سال ۹۹ افزایش دهد.

وقتی از خشونت صحبت می کنیم، منظور ما تنها آزار و اذیت جسمی نیست بلکه در این حالت، فرد آزار دهنده می تواند روح شما را مورد حمله قرار دهد و در نتیجه آسیب روحی به مراتب عمیق تر از آزار جسمی خواهد بود. در این روش، هدف آزار دهنده این است که اعتماد به نفس شما را نشانه گرفته و شما را تحقیر کند. در این روش، فرد آزار دهنده احساس سلطه بر اعضای خانواده خود دار در نتیجه خود را در مقامی می بیند که حتی به جای دیگران تصمیم گیری کرده و حق اظهار نظر برای شما قائل نخواهد شد. خشونت خانگی یک رفتار کاملا انتخابی است که فرد آزاردهنده از روش های متنوع برای اعمال خشم و آزار نسبت به افراد خانواده استفاده می کند. زمانی که در مورد خشونت صحبت می کنیم، عمده افراد ذهنشان به سمت آزار و اذیت جسمی رفته و در اولین لحظه، خشونت خانگی را به خاطر می آورند. خشونت خانگی شامل هرگونه خشونت جسمی، جنسی، روانی، زبانی، و اقتصادی بین شخص با دیگر افراد خانواده است. 9- آيا به دليل رفتار همسرتان از رفت و آمد با خانواده و دوستانتان اجتناب ميكنيد؟

12- آيا به منظور پرهيز از درگيري و آسيب ديدن، سعي ميكنيد بجاي خوشنود كردن خود، همسرتان را خوشنود و راضي نگه داريد؟ 2- آيا به منظور اينكه همسرتان ناراحت يا عصباني نشود، مراقب اعمال و رفتارتان هستيد؟ 1 angel by the hearth: منظور زنِ ایدئال در نگاه سنتی است که غایتی جز خدمترسانی به همسر ندارد و زندگیاش وقف همسر و تربیت فرزندان است. همانطور که پژوهشهای انجام شده نیز نشان میدهند تجربۀ خشونت در دوران کودکی با بروز خشونت علیه زنان رابطه دارد و به نوعی میتوان گفت که یکی از عوامل بروز خشونت علیه زنان تجربۀ خشونت یا مشاهدۀ خشونت در دوران کودکی از سوی مرد است. در عرصۀ زندگی خانوادگی و روابط زناشویی نیز زوجین به ویژه مرد وقتی با زن بر سر موضاعاتی اختلاف داشته باشند مرد بیشتر دست به استفاده از پرخاشگری و خشونت نسبت به زن می­زند اگر با این کار زن وادار به سکوت شود به نوعی مرد در برابر عملش پاداش میگیرد و دفعات بعد نیز از این حربه برای به کرسی نشاندن سخنان و عقاید خود استفاده می­کند و کودک نیز با مشاهده این رفتار که مادر در برابر خشونت پدر وادار به سکوت شده است، این عمل در او تقویت می­شود که در آینده بر روی همسر و فرزندان خود آن را تکرار کند.

ضمن اینکه بین دفعات ضرب و شتم شوهر و گرایش قربانیان به طلاق و جدایی ارتباطی دیده نشده است. بنابراین، کسانی که از پرسشنامه نمرۀ بالای صفر گرفتند خشونت دیده و کسانی که نمره صفر گرفتند خشونت ندیده تلقی می­شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss-23 تجزیه و تحلیل شدند. تصوری که در بین عمده مردم وجود دارد این است که خشونت خانگی تنها زمانی رخ می دهد که فرد کنترل خود را از دست داده است. 6- آيا همسرتان مدام آنچه كه انجام داده ايد را بررسي ميكند و حرف هاي شما را باور ندارد؟ 3- آيا احساس ميكنيد مجبور به برقراري رابطه جنسي با همسرتان هستيد؟ تا اواخر قرن ۲۰ کار مشاور رابطه به صورت غیررسمی انجام میشد، توسط دوستان نزدیک و اعضای خانواده یا محلی مذهبی رهبران. این مطلب را مری هرینگتن نوشته و در پاییز ۲۰۲۲ با عنوان «Is There Hope for Marriage» در وبسایت هجهاگ ریویو منتشر شده است و برای نخستین بار با عنوان «برای ازدواج در قرن بیستویکم باید تصورات رمانتیک کمتری داشته باشیم» در بیستوهفتمین شمارۀ فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی با ترجمۀ علی کریمی منتشر شده است.

عنوان جدیدترین کتاب او Feminism Against Progress است. اما قبل از هر چیز لازم به ذکر است که خشونت، نوعی اختلال روانی است در نتیجه نیاز به درمان دارد. معتقد هستند که به این علت ارتکاب جرم در میان زنان نسبت به مردان کمتر است که آنها در فرآیند جامعهپذیری مسیر رشد اخلاقی متفاوتی را دنبال میکنند، کنش متقابل زنان براساس همدلی و همدردی مشخص میشود و در نتیجه ارتکاب جرم، به ویژه جرایم خشونتآمیز برای آنها کم است(احمدی،1384: 211-210). از طرفی نظارت اجتماعی به مثابۀ مانعی بر سر راه اقتدار و اعمال خشونت قرار میگیرد. در خشونتهای خانگی به هیچ عنوان نباید فرد خشونت دیده مورد قضاوت و پرسش در مورد دلیل ادامه زندگی، و یا توهین و سرزنش قرار گیرند، بلکه باید به این موضوع به عنوان یک مشکل رفتاری توجه شود و با کمک خود فرد به دنبال راهحل باشید. توهین کردن در جمع، انتخاب نام مسخره برای افراد، شرمنده کردن شما در بین جمع و… در هر سوال، گزينه صحيح را انتخاب نماييد. 16- آيا در صورتيكه بخواهيد همسرتان را ترك كنيد، او شما را به كشتن خود يا شما تهديد ميكند؟ 7- آيا همسرتان حسد ورزي ميكند و شما را به داشتن روابط بد متهم ميكند؟

15- آيا در صورتيكه بخواهيد همسرتان را ترك كنيد، او شما را به نديدن فرزندانتان تهديد ميكند؟ 11- آيا همسرتان شما را به ضرب و شتم تهديد ميكند؟ 1- آيا هنگاميكه در كنار همسرتان هستيد، احساس اضطراب و ناراحتي ميكنيد؟ 17- آيا همسرتان هميشه براي انجام رفتار خود عذر و بهانه اي ميتراشد؟ 8- آيا همسرتان بشما ميگويد كه اگر درست رفتار كنيد، شما را نميزند؟ اين آزمون جهت تعيين اين موضوع كه آيا شما در رابطه تان مورد سوء استفاده قرار ميگيريد يا خير، طراحي شده است. 5- آيا همسرتان در مقابل ديگران شما را مورد انتقاد قرار ميدهد و سبب شرمساري تان ميگردد؟ 14- آيا فكر ميكنيد اگر هيچ كاري براي همسرتان نكنيد، بهتر است؟ وب سایت ترجمان آن را در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۲با همان عنوان منتشر کرده است. اين آزمون، معياري جهت تشخيص اين اختلال نيست و تنها يك روانشناس يا مشاور قادر به تشخيص آن خواهد بود.

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از بهترین روانشناس در تهران ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

برچسب‌ها: ,

آهنگ محمدرضا شجریان به نام دعای ربنا

 متن آهنگ محمدرضا شجریان دعای ربنا

سوره آل عمران – آیه شماره۸

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنکَ رَحْمَهً إِنَّکَ أَنتَ الْوَهَّابُ

ترجمه فارسی !♫!

پروردگارا ! دل هایمان را پس از آنکه هدایتمان فرمودى منحرف مکن ، و از سوى خود رحمتى برما ببخش ; زیرا تو بسیار بخشنده اى !♫!

سوره مومنون – آیه ۱۰۹

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ

ترجمه فارسی !♫!

پروردگارا ! ما ایمان آوردیم ، پس ما را بیامرز و به ما رحم کن که تو بهترین رحم کنندگانى

سوره کهف – آیه ۱۰

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنکَ رَحْمَهً وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

ترجمه فارسی !♫!

پروردگارا ! رحمتى از نزد خود به ما عطا کن ، و براى ما در کارمان زمینه هدایتى فراهم آور !♫!

سوره بقره – آیه ۲۵۰

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ

ترجمه فارسی !♫!

پروردگارا ! بر ما صبر و شکیبایى فرو ریز، و گام هایمان را استوار ساز ، و ما را بر گروه کافران پیروز گردان!♫!

https://musicdel.ir/single-tracks/94883/

برچسب‌ها: ,

 متن آهنگ لالا لالا لالا کن ای دل غمگین و خسته ماکان بند

♬♫لالا لالا لالا کن♬♫ ای دل غمگین و خسته♬♫

♬♫لالا لالا♬♫ قایم شو تو زمونه چشماشو بسته♬♫

♬♫لالا لالا♬♫ شدم بچه من دلم مامانمو میخواد♬♫Musicdel | موزیکدل

دانلود اهنگ لالا لالا لالا کن ای دل غمگین و خسته ماکان بند ( امیر مقاره ) - موزیکدل

♬♫لالا لالا♬♫ بابام کوشش دلم آغوششو میخواد♬♫

♬♫لالا لالا♬♫ چقد خوب بود همون چایی روی کتری♬♫

♬♫همونجا و همون موقع تو اون خونه ی چهل متری♬♫

♬♫لالا لالا دلم تنگه واسه چرخ و فلک بازم♬♫

♬♫لالالا شاید میشد گذشته رو بسازم♬♫

آهنگ جدید ماکان بند به نام «لالا لالا لالا کن ای دل غمگین و خسته»

برچسب‌ها: ,

 ابداع روش‌های «خوابِ نامنصفانه» از کارتن‌خوابی گرفته تا اتوبوس‌خوابی نتیجه‌ی تکرار و حل نشدن موقعیت‌های نامنصفانه‌ی قبلی هستند که بسیاری از مسئولان شهری و کشوری تصمیم دارند آن را حاشیه بدانند نه متن.

«تراژدی موقعی اتفاق می‌افتد که برای دست یافتن به زندگی‌ِ اندکی بهتر باید از میان جهنم عبور کنیم»، مصداق عینی این جمله‌ی «تری ایگلتون»، نظریه‌پرداز بریتانیایی همین افرادی هستند که درپی کار و امرار معاش آواره‌ی این شهر و آن شهر می‌شوند و بی‌سرپناه از لابه‌لای آسیب‌های اجتماعی سر در می‌آورند، وقتی خواب به‌عنوان یک حق اولیه و طبیعیِ هر انسانی برای آن‌ها تبدیل به کارتن‌خوابی می‌شود یعنی کسانی وجود دارند که تصمیم می‌گیرند برای اندکی زندگیِ بهتر از میان جهنم عبور کنند و این لحظه‌ی خلق یک تراژدی است.

اما نگارنده معتقد است فاجعه‌ی بعدی جایی رخ می‌دهد که آدم‌های بی‌سرپناه در مسیر خلق شدن این تراژدی دست به ابداع بزنند. وقتی کارتن‌خوابی به گورخوابی تبدیل شد همه تعجب کردند، اما بی‌تردید این یک ابداع بود، ابداع ناخوشایندی که خلق شده بود، موجودیت داشت و گروهی از انسان‌ها درگیر آن بودند هرچند گروهی دیگر نخواستند این واقعیت تلخ را ببینند. اما این‌جا پایانی برای تکرار یک تراژدی با مدل‌های مختلف نبود، قبل یا بعد از گورخوابی، پشت‌بام خوابی، گودال خوابی، اتوبوس خوابی، پیکان خوابی ابداع شد و حالا احتمالاً گروهی از انسان‌های در معرض آسیب درپیِ ابداع کردن یک مدل دیگر از این شب خوابیدن‌های نامنصفانه هستند.

موضوع این یادداشت پیدا کردن یا حدس زدن مدل بعدی از این خواب نامنصفانه نیست، اما نگارنده قصد دارد یک دلیل برای ابداع قریب‌الوقوع تراژدی بعدی عنوان کند، شاید نکته تلخ این ماجرا همین انتظار مواجه شدن با مدل جدید باشد.

مفهوم‌بندی این ایده به نظریه‌ی «پنجره‌های شکسته» برمی‌گردد، «جورج کلینگ» و «جیمز ویلسون» سال ۱۹۸۲ در مقاله‌ای با همین عنوان نوشتند: «ساختمانی با تعداد پنجره‌ی شکسته تصور کنید، اگر پنجره‌ها تعمیر نشود، خرابکاران وسوسه می‌شوند تا چند پنجره‌ی دیگر را نیز بشکنند، نهایتاً  ممکن است به ساختمان دستبرد بزنند و همان‌جا بمانند.» ایده‌ی آن‌ها اگرچه در حوزه‌ی جرم‌شناسی مطرح شد اما بعدتر محققان علوم اجتماعی و اقتصاد هم از آن بهره بردند. طوری‌که این جمله‌ به‌عنوان درک عمومی از این نظریه ارائه شد: «تصاویر ناپسند و «موقعیت‌های رها شده» موجب بروز، تکرار و تشدید کردارهای نامطلوب می‌شود.»(جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ایران: ۱۳۹۵: صفحات ۳-۵)

نکته اصلیِ این بحث همین موقعیت‌های رها شده است، وقتی یک موقعیت نامنصفانه مانند فقر در وضعیت رهاشدگی روبه تشدید شدن میل می‌کند، وقتی توزیع نامنصانه فرصت‌ها سبب‌ساز دیده نشدن انسان‌ها می‌شود، حتما آدم‌هایی هستند که برای اندکی زندگیِ بهتر تصمیم بگیرند از میان جهنم عبور کنند، جهنمی که آن‌ها را به کوچه و پس‌کوچه‌های انواع آسیب‌های اجتماعی سوق می‌دهد، از فقر گرفته تا اعتیاد و تن فروشی مصداق‌های همان پنجره‌های شکسته‌ای هستند که هیچ‌وقت تعمیر نشدند تا پنجره بعدی شکسته شود، ابداع روش‌های خوابِ نامنصفانه از کارتن‌خوابی گرفته تا اتوبوس‌خوابی نتیجه‌ی تکرار و حل نشدن موقعیت‌های نامنصفانه‌ی قبلی هستند که بسیاری از مسئولان شهری و کشوری تصمیم دارند آن را حاشیه بدانند نه متن. حالا با این حاشیه انگاری باید منتظر یک ابداع جدید از خواب نامنصفانه بود، ابداعی که بعد از هویدا شدن تبدیل به تیتر رسانه‌ها شود.

برچسب‌ها: ,

 اعتماد نوشت:وزیر بهداشت، دیروز و بار دیگر، توان علمی و تحقیقاتی ایران در مقایسه با غول‌های تحقیقاتی جهان را در رده‌های بالاتر ارزیابی و اعلام کرد که ایران با موفقیت، امواج کرونا را پشت سر گذاشته در حالی که باقی کشورها در این مبارزه ناتوان بودند .

برخی جملاتی که دیروز بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در مراسم فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن نورا اعلام کرد :


 - کرونا به‌رغم همه مشکلاتی که در دنیا ایجاد کرد، اما برخی واقعیت‌های جهان را هم نشان داد. کشورهایی که ادعای پیشرفته بودن داشتند و ادعای قدرت می‌کردند و اینکه باید در تمام جهان حکومت کنند، خود شدیدا درمانده شده‌اند و اکنون می‌بینید که به‌رغم همه امکانات روزانه بیش از ۱۰۰۰ مرگ و میر دارند و این نشان می‌دهد قدرتی که اظهار می‌کردند واقعی نبوده و بسیار پوشالی است.

-قدرت کشور ما به‌رغم همه محدودیت‌ها و تحریم‌ها در این دوران مشاهده شد، مهم‌ترین مولفه قدرت هر کشوری، قدرت مردم است. ایران نشان داد که قوی و قدرتمند است، ما در دو مرحله کرونا را طی کردیم، اما قدرت ما به این شکل نشان داده شد که هیچ بیماری روی زمین نماند درحالی‌که در بسیاری از کشورها، نمی‌توانستند همه بیماران را در بیمارستان‌ها  پذیرش کنند. 


  -در شروع کار دولت ۵ میلیون واکسن تزریق شده بود و متاسفانه واکسن به عنوان وسیله‌ای برای کارهای سیاسی قرار گرفته بود. در شروع کار دولت، ما هیچ واکسنی در هفته اول برای تزریق نداشتیم، اما با هماهنگی‌های ایجاد شده با وزارت امور خارجه و نهادهای مربوطه به سرعت واکسن وارد کشور شد. 


 - امروز نزدیک به ۱۸۰ میلیون دوز واکسن داریم که در مدت چهارماه نزدیک به ۱۱۵ میلیون واکسن تزریق شده است. روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دوز واکسن تزریق شد. در هر هفته به اندازه جمعیت امارات یعنی هشت میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دوز واکسن کرونا تزریق کردیم. 


-  دشمنان در تعجب هستند که چگونه آمار ۵۰ هزار مراجعه روزانه، ۱۵ هزار بستری روزانه، ۸ هزار بستری‌ آی‌سی‌یو روزانه و ۷۰۰ مرگ و میر در روز، امروز به حدود ۳۰ تا ۵۰ مرگ در روز رسیده است که این موضوع تنها به دلیل قدرت مردم محقق شده است. 


 - قدرت بعدی که وجود دارد و ما باید به آن توجه کنیم، توان علمی ماست، امروز نباید غفلت کنیم و باید از این شرایط استفاده کنیم و بدانیم که «ما می‌توانیم.»


-  ما متاسفانه در انعکاس فعالیت‌های خود ضعیف هستیم. بسیاری از فعالیت‌ها به مردم نشان داده نمی‌شود و تنها نقاط تیره نمایش داده می‌شوند که سبب یأس مردم می‌شود. کدام کشور توانسته، ۵ نوع واکسن تولید کند؟ این قدرت اصلی  ماست. 


 - منتظر هستیم که واکسن‌های تولید داخل از سوی سازمان جهانی بهداشت تایید شوند.اکنون حدود ۳۰ میلیون دوز واکسن ایرانی وارد عرصه خدمت شده و واکسن نورا نیز ظرف یک ماه آینده وارد بازار می‌شود. 


 - در حال حاضر حدود ۲۰ روز از شناسایی اولین موارد امیکرون در کشور گذشته و در این مدت افزایش نداشته، اما همچنان آمادگی کامل داریم و ۲۰ هزار کیت در سراسر کشور نیز توزیع شده، تمام بیمارستان‌ها هم آماده هستند تا وضعیتی که در کشورهای دیگر ایجاد شده، در کشور ما به وجود نیاید. از مردم می‌خواهیم با ادامه رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کمک کنند تا شرایط خوبی که اکنون در کشور داریم، حفظ شود. 


اظهارات دیروز بهرام عین‌اللهی، نه تنها مجموعه‌ای از اغراق بود، در مواردی حتی به اطلاعات نادرست هم آغشته شد از جمله اینکه وزیر بهداشت، شیوع امیکرون در کشور را بدون افزایش اعلام کرد و خبر نداشت که فقط دو ساعت پیش از آنکه اطلاعات اشتباه درباره تعداد مبتلایان امیکرون اعلام کند، سرپرست مرکز اطلاع‌رسانی آمار 159 نفری مبتلایان سویه جدید را در صفحه توییترش منتشر کرده است. صبح دیروز، محمد هاشمی که طی روزهای گذشته هم جدیدترین آمار مبتلایان شناسایی شده از سویه امیکرون به استناد نتایج تست‌های تشخیصی اعلام کرده بود، در صفحه مجازی خود درباره آخرین وضعیت شیوع این سویه نوشت: «موارد مثبت شناسایی شده امیکرون در کشور تا امروز 11 دی ماه / تهران ۲۸، بوشهر ۳، هرمزگان ۴۵، مشهد ۳۵، مازندران ۹، بابل ۴، اصفهان ۹، زاهدان ۶، یزد ۸، تبریز ۳، شیراز ۲، قم ۳، اراک ۱، البرز ۱، ارومیه ۱، شهرکرد ۱. مجموع موارد تایید شده / 159 مورد» 


این آمار نشان می‌دهد که ورود بدون نظارت مسافران از مرز آبی استان جنوب شرقی و همچنین آزادی و عادی‌سازی سفر و برگزاری تجمعات آیینی و ملی و مذهبی در استان خراسان رضوی، باعث شده که حالا مشهد و استان هرمزگان از بابت تعداد مبتلایان امیکرون، از تهران سبقت بگیرند در حالی که تا امروز و طی دو سال شیوع کرونا در کشور، پایتخت‌نشینان در صدر بی‌توجهی به پروتکل‌ها و آمار بالای بستری و مرگ و ابتلا ایستاده بودند اما حالا رقبایی در استان خراسان رضوی و استان جنوب شرقی و همسایه با کشورهای حوزه خلیج فارس و افغانستان، گوی سبقت را از ویترین کشور ربوده‌اند. 


در واقع با استناد به اعلام دیروز سرپرست مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، شیوع امیکرون در کشور، فقط به فاصله 4 روز، افزایش 4 برابری و حدود 350 درصدی داشته، چراکه در آخرین آمار و تا پایان 8 دی ماه، اولا، تعداد کل مبتلایان، 43 نفر بود، ثانیا در آمار 8 دی ماه، تهران همچنان صدرنشین تعداد مبتلایان امیکرون بود که حالا اعداد جدید، ترسناک‌تر و درباره وضعیت روزهای آتی کشور از بابت شیوع این سویه‌ای که فعلا در نگاه بسیاری از مسوولان و البته به دلایل کاملا خاص، ریز و بی‌مقدار جلوه می‌کند، گویاتر است. 


علاوه بر این، آمار تزریق دوز سوم واکسن هم نشان می‌دهد که مردم بی‌اعتماد، از دایره واکسیناسیون فاصله گرفته‌اند. طبق اعلام دیروز وزارت بهداشت، تاکنون ۵۹ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۵۵۲ نفر دوز اول، ۵۲ میلیون و ۴۲ هزار و ۷۲۱ نفر دوز دوم و ۸ میلیون و ۹۱ هزار و ۱۶۴ نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند در حالی که تعداد تزریق دوز سوم با توجه به اینکه بیش از 70 درصد واکسیناسیون کشور با واکسن سینوفارم بوده و فاصله زمانی هر دوز هم بیش از 30 روز نبوده، آمار تزریق دوز سوم، حتی با احتساب جمعیت واکسن‌گریز و دانش‌آموزانی که هنوز به نوبت سوم نرسیده‌اند، باید حداقل بیش از یک‌سوم دوز اول باشد که البته اعداد، حکایت دیگری دارد. 

برچسب‌ها: ,
بایگانی
پیوندها
پیوندهای روزانه
آمار بازدید
آنلاین : 1
بازدید امروز : 4
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته گذشته : 4
بازدید ماه گذشته : 19
بازدید سال گذشته : 2171
کل بازدید : 2681